606 568 090 biuro@shrp.pl

Polityka prywatności

Nasz Serwis

 1. Prawa do serwisu, który jest dla Państwa dostępny pod adresem www.shrp.pl („Strona”), przysługują radcom prawnym Jakubowi Starowiczowi i Aleksandrze Hudymie, prowadzącym spółkę cywilną Starowicz Hudyma Radcowie Prawni Spółka Cywilna, ul. Pędzichów 13/2, 31-152 Kraków, NIP: 676-256-79-61, REGON: 383741998 („SHRP”). Szczegółowe dane kontaktowe SHRP dostępne są na Stronie w zakładce „Kontakt”.

Wymagania techniczne Strony

 1. Ze Strony mogą Państwo korzystać, jeśli dysponują Państwo urządzeniem z dostępem do sieci Internet i poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer.

Informacyjny charakter Strony

 1. Materiały widoczne na Stronie zostały na niej zamieszczone w celu poinformowania Państwa o działalności SHRP. Nie stanowią one porady prawnej, ani oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Prawa autorskie

 1. Strona podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego. Bez zgody SHRP nie mogą Państwo korzystać z treści prezentowanych na Stronie lub elementów Strony.

Dane osobowe

 1. SHRP jest administratorem Państwa danych osobowych,
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), które SHRP przetwarza.
 2. SHRP przetwarza Państwa dane osobowe tylko w przypadkach, gdy jest to dozwolone na podstawie przepisów prawa, w tym RODO i na zasadach w nich określonych. SHRP dane osobowe przetwarza w szczególności, gdy jest to niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie takiej osoby przed zawarciem umowy; do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na SHRP; do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SHRP (względnie inne podmioty) lub na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.
 3. SHRP przechowuje Państwa dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny, aby zrealizować cele przetwarzania danych.
 4. Jeśli Państwa dane są przetwarzane przez SHRP, mogą Państwo, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów prawa, w tym RODO, wykonywać prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do sprzeciwu i do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych jest oparte na Państwa zgodzie, mogą Państwo w każdym momencie wycofać  zgodę – przetwarzanie Państwa danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, będzie jednak zgodne z prawem.
 5. SHRP przetwarza dane osobowe stosując odpowiednie techniczne 
i organizacyjne, środki bezpieczeństwa.
 6. Odbiorcami Państwa danych przetwarzanych przez SHRP w niezbędnym zakresie mogą być: pracownicy i współpracownicy SHRP, organy publiczne; podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu SHRP (m.in. świadczące usługi informatyczne, marketingowe, księgowo-kadrowe, hostingu strony internetowej).
 7. SHRP nie przetwarza Państwa danych w sposób zautomatyzowany i nie przewiduje profilowania Państwa danych.

Cookies

 • Strona SHRP korzysta, tj. automatycznie przetwarza, informacje zawarte w tzw. plikach cookies (ciasteczkach). Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, z którego Państwo korzystają podczas użytkowania Strony (np. komputera, tabletu, smartfona) i służą korzystaniu ze Strony. Podczas korzystania przez Państwa ze Strony automatyczne zbierane są dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, z którego Państwo korzystają.
 • Strona SHRP stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. Wydajnościowe pliki cookies – umożliwiają zbieranie informacji o tym, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony SHRP,
  2. Funkcjonalne pliki cookies – rejestrują wybory, których Państwo dokonują podczas korzystania ze Strony (takie jak język lub region, w którym Państwo przebywają); mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonają Państwo podczas korzystania ze Strony, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części Strony, które mogą Pństwo edytować.
  3. Niezbędne pliki cookies – umożliwiają Państwu korzystanie z usług dostępnych na Stronie.
 1. Strona SHRP wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które pozostają na Państwa urządzeniu aż do  opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies ”stałe” to pliki, które pozostają na urządzeniach, z których korzystają Państwo przez określony w parametrach plików cookies czas lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.
 2. Pliki cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia, z którego Państwo korzystają, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, ani nie ingerują w integralność systemu bądź Państwa danych.
 3. Dane, które są zbierane podczas korzystania przez Państwa ze Strony mogą być również zapisywane w logach serwera.
 4. Za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, z którego korzystają Państwo podczas odwiedzania Strony, wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies przez SHRP. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. Mogą Państwo jednak zrezygnować z cookies lub usunąć je – w tym celu muszą Państwo wybrać odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu (przeglądarce internetowej), z której Państwo korzystają.
 5. Dokonanie przez Państwa zmiany ustawień w celu ograniczenia stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 6. Dane dotyczące korzystania przez Państwa ze Strony zbierane są w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony, w celach statystycznych (np. badania popularności poszczególnych zakładek), w celach optymalizacji korzystania przez Państwa ze Strony.