606 568 090 biuro@shrp.pl

STAROWICZ HUDYMA

RADCOWIE PRAWNI S.C.

O KANCELARII

Starowicz Hudyma s.c. to spółka cywilna radców prawnych: Jakuba Starowicza i Aleksandry Hudymy. Spółka działa od 1 lipca 2019 roku. Każdy ze wspólników ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu kancelarii – jako wspólnik spółki partnerskiej (Jakub Starowicz) oraz w kancelariach indywidualnych.

Prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorców, m.in. w zakresie procesów inwestycyjnych, postępowań dotyczących prawa pracy i relacji z klientami, w tym konsumentami, a także jednostek sektora finansów publicznych, w tym instytucji kultury, m.in. w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz klientów indywidualnych. Usługi świadczymy zarówno podczas dyżurów w  siedzibie klienta, jak również zdalnie.

Epidemia COVID-19 przynosi nowe wyzwania. Jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa w poszukiwaniu odpowiednich dla Państwa rozwiązań, zwłaszcza z zakresu prawa pracy i wykonywania zobowiązań umownych. Mogą się Państwo z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: a.hudyma@shrp.pl

WSPÓLNICY

Jakub Starowicz – wykonuje zawód radcy prawnego od 2010 r. Specjalizuje się głównie w obsłudze prawnej inwestorów i wykonawców robót budowlanych oraz jednostek projektowych w trakcie wszystkich etapów procesu inwestycyjnego, w procesach budowlanych z zakresu budownictwa ogólnego, jak również infrastrukturalnych, z uwzględnieniem projektów realizowanych zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, doradztwie i obsłudze prawnej w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości w obrocie prywatnym i publicznym, obsłudze prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych po stronie wykonawców, a także zamawiający oraz w obsłudze prawnej przedsiębiorców w relacjach handlowych z kontrahentami i konsumenckich.

e-mail: j.starowicz@shrp.pl

tel.: 662 002 007

Aleksandra Hudyma – wykonuje zawód radcy prawnego od 2015 roku. Specjalizuje się głównie w obsłudze prawnej projektów związanych z ochroną praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, obsłudze prawnej przedsiębiorców w relacjach konsumenckich, obsłudze prawnej podmiotów realizujących projekty współfinansowane ze środków UE i innych środków publicznych, szeroko rozumianych postępowaniach windykacyjnych oraz w sprawach i postępowaniach z zakresu prawa pracy.

Email: a.hudyma@shrp.pl       

Tel. 606 381 325